Het kinderdagverblijf De Kleine Prins

Onze school werkt nauw samen met kinderdagverblijf ‘De Kleine Prins’ dat deel uitmaakt van VZW Denderkind.

Vzw Denderkind werd in 2002 opgericht binnen de scholengroep 19 “Dender” van het GO! met als missie groepsopvang voor baby’s en peuters op te richten en te beheren. Om deze missie te realiseren hanteren zij een constante gedragslijn die steunt op de basisbeginselen van het Pedagogisch Project van het GO!.

Hun missie en visie:

“Onze groepsopvangen hebben tot doel bij te dragen aan de opvoeding en ontwikkeling van elk kind buiten het gezin, door initiatieven te nemen die zijn basis voor de start in de kleuterschool versterken en die zijn schoolloopbaan positief beïnvloeden. Werken aan taalvaardigheid is zo’n initiatief, dat wij in onze groepsopvangen sterk stimuleren. Daarbovenop stimuleren wij de samenwerking tussen opvang en kleuterschool, zodat iedere peuter een naadloze overgang tussen beide beleeft. Door de inrichting van nieuwe groepsopvangen te stimuleren, helpen wij het tekort aan opvangplaatsen in de regio aan te vullen.”

Kinderdagverblijf ‘De Kleine Prins’ dat zich op ons schooldomein bevindt, heeft een team van 4 dynamische kinderbegeleid(st)ers die elke dag instaan voor de verzorging van uw oogappel.

Dit kinderdagverblijf voorziet opvang voor 22 kindjes en bestaat uit 2 aparte leefgroepen: de babygroep en de peutergroep.

– In de babygroep ligt de nadruk op de affectieve en motorische ontwikkeling;

– In de peutergroep hechten we belang aan de zelfredzaamheid, de spe(e)lontwikkeling en de dagelijkse themagerichte (knutsel)activiteiten. Concreet houdt dit in dat zij de peuter zoveel mogelijk zelfstandig willen laten leren eten, kleedjes aan- en uittrekken, zindelijkheidstraining,…

Bij mooi weer is er gelegenheid om buiten te spelen in een afgesloten tuintje met veilige verantwoorde speeltuigen.

Voor meer info:

Vijverstraat 92 9340 Lede gsm: 0499/517049 e-mail: de.kleine.prins@telenet.be

vzw denderkind