Rapporten en oudercontacten

Dagelijks kunnen de ouders van onze leerlingen uit de lagere school de evolutie van hun kind volgen via de werkboeken, taken, evaluaties en agenda. Deze belangrijke inspanning die ze leveren, is van groot belang voor de leerhouding en de leerwinst van hun kind.

Met het rapport, volgens de leerplannen van het GO!, willen wij ze een beeld geven van de prestaties en vorderingen die hun kind maakt gedurende een bepaalde evaluatieperiode. Anderzijds kunnen de leerkrachten ze via het rapport ook op de hoogte houden van het leergedrag en de houding van uw kind in de klas en de school in het algemeen.

Het is echter niet altijd eenvoudig om via het rapport een totaal en duidelijk beeld te scheppen van de kinderen. Bovendien wensen we ook de ouders van onze kleuters te informeren over het reilen en zeilen van hun kind op school. Daarom organiseren we voor het eerste en het eindrapport een ouderavond voor de ouders van alle kinderen om uitgebreider in te gaan op de prestaties en vorderingen van de leerlingen.

Voor het derde rapport wordt ook een extra oudercontact georganiseerd voor de ouders van de kinderen, zowel uit de kleuterafdeling als uit de lagere afdeling, waarover de leerkracht een gesprek of een overleg wenselijk vindt.

oudercontact 1: donderdag 27 oktober 2022 (voor rapport 1)

rapport 1 herfstrapport dagelijks werk: vrijdag 28 oktober 2022

gepersonaliseerd oudercontact 2: donderdag 26 januari 2023 (voor rapport 2)

rapport 2 winterrapport dagelijks werk: vrijdag 27 januari 2023

gepersonaliseerde gespreksperiode: van maandag 17 april 2023 t.e.m. vrijdag 28 april 2023 (voor rapport 3)

rapport 3 lenterapport dagelijks werk: vrijdag 28 april 2023

oudercontact 3: donderdag 29 juni 2023 (voor rapport 4)

rapport 4 zomerrapport herhaling en eindtoetsen: vrijdag 30 juni 2023

Onder het moto “Je moet het ijzer smeden als het heet is.”, spreekt het voor zich dat ook regelmatig tussendoor overlegmomenten worden gepland tussen ouders en de school; dit zowel op vraag van de ouders als op vraag van de school. Op die manier kunnen eventuele problemen of misverstanden zo snel mogelijk aangepakt en verholpen worden.