Schoolreglement

Hierbij vindt u het schoolreglement van onze school. Op eenvoudige vraag kan u een geprinte versie bekomen op het secretariaat.

schoolreglement-GO-bs-De-Kleine-Prins-2022-2023.pdf