Schoolreglement

Hierbij vindt u het schoolreglement van onze school. Op eenvoudige vraag kan u een geprinte versie bekomen op het secretariaat.

schoolreglement 2023-2024.pdf