Schoolreglement

Hierbij vindt u het schoolreglement van onze school. Op eenvoudige vraag kan u een geprinte versie bekomen op het secretariaat.

schoolreglement GO! basisschool De Kleine Prins (2021-2022)