De schoolraad

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren.

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan.

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur van de scholengroep over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. In het basisonderwijs van het GO! maken personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus deel uit van de schoolraad.

De schoolraad bestaat uit:

– 3 stemgerechtigde leden verkozen door en uit de ouders,

– 3 stemgerechtigde leden rechtstreeks verkozen door en uit het personeel,

– 2 stemgerechtigde leden gecoöpteerd uit de sociale, economische en culturele milieus.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen.

De directeur is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. De directeur mag niet meestemmen. Hij kan wel advies geven aan de leden van de schoolraad.

Onze schoolraad bestaat naast de directeur uit de volgende leden:

– Voorzitter: mevr. Silke Brusselman (ouder)

– Ondervoorzitter: mevr. Helen Stevens (gecoöpteerd lid)

– Secretaris: mevr. Griet Keppens (personeelslid)

– Leden:
dhr. Christof De Pauw (gecoöpteerd lid)
dhr. Wouter Troch (ouder)
mevr. Katrien Rosoux (personeelslid)
mevr. Liesbet Tersago (personeelslid)
dhr. Jens Vandecasteele (ouder)

Wie meer info wenst over de schoolraad verwijzen we graag door naar http://pro.g-o.be/over-go/go-organisatiestructuur/schoolraden