Opvang

Opvang

voorschools: van 7.00 u. tot 8.00 u. (betalend)

van 8.00 u. tot 8.35 u.

naschools: van 15.30 u. tot 16.00 u. (+ huiswerkbegeleiding voor het lager) van 16.00 u. tot 18.00 u. (betalend)

Ook op woensdagmiddag is er opvang voorzien van 12.15 u. tot 13.30 u. (betalend)

De vergoeding voor betalende opvang is € 0,90 per gestart half uur. In de prijs is een koek inbegrepen.

Er wordt een boete van € 5 aangerekend (per begonnen half uur) wanneer kinderen niet tijdig worden afgehaald.

Contact opvang: 053 / 46 34 05

Huiswerkbegeleiding

– De mogelijkheid tot het maken van de huistaken onder begeleiding start om 15.30 u. en eindigt om 16.00 u. en vindt plaats in de refter van de school.

– Het al dan niet gebruik maken van de huiswerkklas is gratis.

– De kinderen zonder huiswerk of waarvan de ouders melden dat hun kind de huistaken dit niet hoeven te maken in de huiswerkklas, spelen buiten op het fietsparcours onder toezicht van één leerkracht.

– De kinderen die hun huiswerk in de huiswerkklas willen / moeten maken kunnen dit doen onder toezicht en begeleiding van een tweede leerkracht en de vrijwilliger.

– In de huiswerkklas zal volledige stilte gevraagd worden zodat elk kind zich optimaal kan concentreren op de huistaak. Wanneer de taken klaar zijn kunnen ze ook buiten gaan spelen.

– Wie zich niet houdt aan deze afspraak om het in de huiswerkklas volledig stil te houden, kan de toegang tot de huiswerkklas ontzegd worden. Wanneer een leerling de toegang tot de huiswerkklas ontzegd wordt, zullen de ouder hiervan op de hoogte worden gebracht.

Buitenschoolse kinderopvang gemeente Lede

Woensdagnamiddag kunnen kinderen terecht in de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente. Er is busvervoer voorzien van de school naar de kinderopvang. Inschrijven is verplicht. Dit kan enkel via mail naar kinderopvang@lede.be met het inschrijvingsformulier als bijlage. Je kan dit formulier downloaden op www.lede.be . Je kan niet telefonisch inschrijven. Enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard op woensdagnamiddag.

Ouders dienen hun kinderen op te halen in de kinderopvang.

Ook tijdens schoolvrije dagen kunnen kinderen terecht in de buitenschoolse kinderopvang. Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je ten laatste drie werkdagen vooraf schriftelijk doen. Ouders dienen hun kinderen ter plaatse af te zetten en op te halen.