Opvang

Opvang

voorschools: van 7.00 u. tot 8.00 u. (betalend)

van 8.00 u. tot 8.35 u.

naschools: van 15.30 u. tot 16.00 u. (+ huiswerkbegeleiding voor het lager) van 16.00 u. tot 18.00 u. (betalend)

Ook op woensdagmiddag is er opvang voorzien van 12.15 u. tot 13.30 u. (betalend)

De vergoeding voor betalende opvang is € 0,90 per gestart half uur. In de prijs is een koek inbegrepen.

Er wordt een boete van € 5 aangerekend (per begonnen half uur) wanneer kinderen niet tijdig worden afgehaald.

Contact opvang: 053 / 46 34 05

Huiswerkbegeleiding

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er in de refter gratis huiswerkbegeleiding van 15.30 u. tot 16.00 u. door eigen leerkrachten.

Hier wordt effectief huiswerk gemaakt!

De leerlingen die geen huiswerk hebben of vroegtijdig klaar zijn met hun werk, maken dan gebruik van de schoolbibliotheek.

De kleuters blijven een half uur onder toezicht van een kleuterjuf in de opvang.

Buitenschoolse kinderopvang gemeente Lede

Woensdagnamiddag kunnen kinderen terecht in de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente. Er is busvervoer voorzien van de school naar de kinderopvang. Inschrijven is verplicht. Dit kan enkel via mail naar kinderopvang@lede.be met het inschrijvingsformulier als bijlage. Je kan dit formulier downloaden op www.lede.be . Je kan niet telefonisch inschrijven. Enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard op woensdagnamiddag.

Ouders dienen hun kinderen op te halen in de kinderopvang.

Ook tijdens schoolvrije dagen kunnen kinderen terecht in de buitenschoolse kinderopvang. Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je ten laatste drie werkdagen vooraf schriftelijk doen. Ouders dienen hun kinderen ter plaatse af te zetten en op te halen.