Middagmaal

Kinderen kunnen bij ons op school hun lunchpakket nuttigen. We vragen om het lunchpakket, net zoals de tussendoortjes, gezond te houden. Dagelijks een stuk fruit of een stuk rauwe groente is zeker aan te raden bij het lunchpakket. Als MOS-school verwachten wij dat het lunchpakket wordt meegebracht in een goed sluitbare lunchbox of brooddoos waarop de naam van het kind staat vermeld. Gebruik geen aluminiumfolie of voorverpakte lunchpakketten.

Kinderen kunnen bij ons op school ook warme maaltijden nuttigen. Hiervoor werken we in onze scholengroep samen met de firma AGAPE.

Een warme maaltijd kost: – Warme maaltijden kleuters : 4,40 euro – Warme maaltijden lagere schoolkinderen : 4,80 euro – Soep : 0,90 euro

Warme maaltijden dienen door de ouders anderhalve maand vooraf besteld te worden d.m.v. het invullen van een maandlijst. De door de ouders maandelijks bestelde maaltijden worden de maand vooraf gefactureerd. We vragen de uiterste indiendatum, vermeld op de maandlijst, te respecteren zodat wij op onze beurt tijdig onze bestellingen kunnen plaatsen. Er wordt niet besteld wanneer de maandlijst te laat werd ingediend of wanneer er nog openstaande facturen zijn. Annuleren van bestelde maaltijden, bijvoorbeeld wegens ziekte van het kind, kan telefonisch tot op de dag zelf tot 9.00 u. Het verschuldigde bedrag zal in korting worden gebracht bij de volgende facturatie. Maaltijden die niet tijdig of niet werden geannuleerd worden niet verrekend bij een volgende bestelling.

Agape