Schoolreglement

Hierbij vindt u het schoolreglement 2019 - 2020 van onze school. Op eenvoudige vraag kan u een geprinte versie bekomen op het secretariaat. 

schoolreglement_2019-2020_GO_basisschool_De_Kleine_Prins_Lede.pdf