Schoolreglement

Hierbij vindt u het schoolreglement van onze school. Op eenvoudige vraag kan u een geprinte versie bekomen op het secretariaat. 

schoolreglement_GO_basisschool_De_Kleine_Prins_2020-2021.pdf