Organisatie

Hoofd- en wijkschool.

Onze school heeft 2 vestigingsplaatsen, namelijk Meirveld 13 (hoofdschool) en
Broeder De Saedeleerstraat 82 (wijkschool).

Onze wijkschool bestaat uit drie kleuterklassen. De gedifferentieerde en leerlinggerichte werking binnen de groepen zorgt ervoor dat elk kind zich met zijn eigen talenten en vaardigheden op eigen tempo kan ontwikkelen.

Onze hoofdschool bestaat uit een peuterklas, eerste kleuterklas, tweede kleuterklas en derde kleuterklas en een lagere afdeling van het eerste tot het zesde leerjaar. Ook hier zorgt de gedifferentieerde en leerlinggerichte werking van onze juffen voor de optimale totaalontwikkeling van elk kind.