Onze missie

 

Onze vereniging is een samenwerking tussen de directie en leerkrachten enerzijds en de ouders
anderzijds met als doel de school nog beter te maken. Samen bouwen we aan een school waar al onze kinderen zich thuis kunnen voelen.

Deze samenwerking streeft vier concrete doelstellingen na:

 • Ontmoeten: we organiseren geregeld activiteiten waar ouders, naast de officiële oudercontacten of de vluchtige gesprekken aan de schoolpoort, een informeel  praatje kunnen slaan met de leerkrachten,
  maar ook andere ouders kunnen ontmoeten en beter leren kennen.
 • Ondersteunen: we ondersteunen de werking van de school, enerzijds door mee onze schouders te
  zetten onder enkele projecten van de school (zoals het gezond ontbijt) en anderzijds door zelf ook
  enkele activiteiten te organiseren (bijvoorbeeld de jaarlijkse koekjesverkoop) om zo de school een
  financieel duwtje in de rug te kunnen geven (bijvoorbeeld aankoop van educatief materiaal en nieuwe speeltoestellen).
 • Communiceren: als schakel tussen de school en de ouders kan onze vereniging ook een spreekbuis
  of een communicatiekanaal zijn bij zowel grote als kleine problemen.
 • Meedenken: een aantal van onze leden zetelt in de schoolraad, waardoor we advies kunnen geven
  over thema's die het dagelijkse leven op de school aanbelangen.