Opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er gratis studiebegeleiding van 15u30 tot 16u00 door eigen leerkrachten, hier wordt effectief huiswerk gemaakt! De leerlingen die geen huiswerk hebben,
maken dan gebruik van de schoolbibliotheek. De kleuters blijven een half uur onder toezicht van een kleuterjuf.
Van 16u00 tot 18u00 is er betalende opvang ( € 0,75 per begonnen half uur) door eigen personeel, in de prijs
is een koek inbegrepen.
Op woensdagmiddag is er opvang van 12u20 tot 13u30, ook hier geldt het tarief per begonnen half uur.
’s Morgens is het telkens betalend van 7u00 tot 8u00.
Specifieke huiswerkbegeleiding voor L5 en L6 wordt door de zorgcoördinator georganiseerd.
Later meer hierover door juf Denise.
Op de wijkschool is er opvang tot 16uoo (ma, di,do en vrij) en 12u30 (woe).

Buitenschoolse kinderopvang gemeente Lede:

Inschrijven op woensdagnamiddag is verplicht. Dit kan enkel via mail naar kinderopvang@lede.be met het inschrijvingsformulier als bijlage. Je kan dit formulier downloaden op www.lede.be. Je kan inschrijven voor september en oktober op donderdag 3 september vanaf 18.30 uur. Voor woensdag 2 september dien je vooraf niet in te schrijven.
Je kan niet telefonisch inschrijven. Enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard op woensdagnamiddag.
Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je ten laatste drie werkdagen vooraf schriftelijk doen.