Instapdata

Instapdata peuters 2017-2018.


Na de zomervakantie: vrijdag 1 september 2017
Na de herfstvakantie: maandag 6 november 2017
Na de Nieuwjaarsvakantie: maandag 8 januari 2018
Na 1 februari: donderdag 1 februari 2018
Na de krokusvakantie: maandag 19 februari 2018
Na de paasvakantie: maandag 16 april 2018
Na hemelvaart: maandag 14 mei 2018

Openklasmomenten peuters 2017-2018.
Elke eerste 'schoolwoensdag' van de maand van 9.00 u. tot 11.00 u.

woensdag 4 oktober 2017                                                   
woensdag 8 november 2017
woensdag 6 december 2017                                               
woensdag 10 januari 2018                                                  
woensdag 7 februari 2018
woensdag 7 maart 2018                                                      
woensdag 18 april 2018
woensdag 2 mei 2018

Wijkafdeling :             Br. De Saedeleerstraat 82, 9340 Lede          - 053 / 80 48 98     
Hoofdafdeling:            Meirveld 13, 9340 Lede             - 053 / 80 18 48        

 

Bereken via onderstaande link de instapdatum voor je kleuter:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Wanneer is een inschrijving rechtsgeldig ?
Graag herinneren we u aan de algemene voorwaarden waaraan moet voldoen worden opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend

te worden door de ouders

  • de SIS-kaart dient meegebracht te worden als bewijs van

Identiteit van het kind en ter bevestiging van het rijksregisternummer

 

Kleuters en leerlingen die reeds naar onze school gaan moeten NIET opnieuw ingeschreven worden.