Busvervoer

Wij hebben  een eigen bus. Zowel ‘s morgens als  ’s avonds zijn er twee vaste ritten.

Onderstaande bedragen dienen voorafgaand en per trimester te worden betaald:

JAARABONNEMENT

sept. - dec.            

jan. - maart               

april - juni             

1ste kind

€ 199,00

€ 79,00

€ 60,00

€ 60,00

2de kind

€ 159,20

€ 64,20

€ 47,50

€ 47,50

vanaf 3de kind

€ 51,00

€ 20,40

€ 15,30

€ 15,30

Kleuter

€ 51,00

€ 20,40

€ 15,30

€ 15,30

Wanneer uw kind om een of andere reden geen gebruik maakt van vooraf aangevraagd leerlingenvervoer, dient u deze rit(ten) toch te betalen.