Home

Vanaf september zal enkel nog de algemene info via deze website gemeld worden.
De juffen starten een eigen Facebookgroep per klas en zullen via deze weg informeren via foto's en mededelingen.

foto's kunstproject

vippie

zoenvroem

mos